VRTANÉ STUDNY

vrtaná studna je vodní dílo, které odebírá spodní vodu a je vhodná pro chaty, chalupy, rodinné domy, zemědělské podniky, obce i průmysl.

Průměr vrtané studny se volí podle předpokládaného odběru vody tzn. větší odběr = větší průměr studny.

Nejčastější čistý průměr pro rekreaci 125 nebo 140 mm, pro rodinné domy 140 – 160 mm, pro obce a průmysl 160 – 200 mm. Hloubka studny se rovněž přizpůsobuje požadované vydatnosti.

Nejčastější hloubka je kolem 30 m.

Studna je dílo, které má sloužit několik generací, proto je nutné počítat i s určitou rezervou s ohledem na budoucí pokles hladiny spodní vody.

PRŮMĚRY VRTŮ A PRŮMĚRY PAŽENÍ

»150/125 mm800 Kč
»165/140 mm1000 Kč
»200/160 mm1500 Kč
»254/200 mm1900 Kč
Jak postupovat pokud máte zájem o vrtanou studnu? I- objednávka, schůzka na místě realizace, která je spojena s vyhledáním pramene a převzetí podkladů pro projektovou dokumentaci. II- zhotovení vrtané studny jako průzkumného vrtu III - vyhodnocení průzkumného vrtu do projetku a hydrogeologického posudku, které budou přílohou žádosti o stavební povolení. IV- žádost o stavební povolení V- po vydání stavebního povolení instalace zhlaví studny a čerpací techniky. Postup prací a náležitosti s tím spojené je třeba vždy konzultovat s příslušným stavebním úřadem / odbor životního prostředí /. Odkazy:Pro sportovní rybáře - Sportovní rybolov v Říčanech u Prahy. Pro kuřáky dýmky - Dýmky české i zahraniční značky. Vychutnejte si doutník - Doutníky - doutníky všech světových značek.